Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 21 augusti 2012

Dag:
Tisdag den 21 augusti 2012
Tid:
14.00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 4.
  Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och ansökningar inom vårdvalsområdet logopedi
 2. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 3. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 4. 8.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 5. 9.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende allmän barn- och ungdomstandvård
 6. 10.
  Förslag till uppsägning av vårdavtal med Kihlboms fotvård

Informationsärenden

 1. 11.
  Uppföljning av husläkarverksamheten inom södra länet 2011
 2. 12.
  Uppföljning av privata specialister
 3. 13.
  Förvaltningen informerar
 4. 14.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 5. 15.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 6. 16.
  Övriga frågor