Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 5 juni 2012

Dag:
Tisdag den 5 juni 2012
Tid:
10.00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 2. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 3. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökningar inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 4. 7.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av Vilans BVC
 5. 8.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 6. 9.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)

Informationsärenden

 1. 10.
  Uppföljning av geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och läkarinsatser i särskilda boenden (SÄBO) 2011
 2. 11.
  Uppföljning av mödravårdscentraler (MVC) och ungdomsmottagningar (UM) 2011
 3. 12.
  Förvaltningen informerar
 4. 13.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 5. 14.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 6. 15.
  Övriga frågor