Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 7 maj 2012

Dag:
Måndag den 7 maj 2012
Tid:
14.00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 2. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan från sökande inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 3. 6.
  Ramavtal för samverkan mellan Stockholms län landsting och Nacka kommun

Informationsärenden

 1. 7.
  Uppföljning av barnavårdscentraler (BVC) och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) 2011
 2. 8.
  Sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin
 3. 9.
  Förvaltningen informerar
 4. 10.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 5. 11.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 6. 12.
  Övriga frågor