Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 3 april 2012

Dag:
Tisdag den 3 april 2012
Tid:
14.00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet logopedi och ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
 2. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar från sökande inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 3. 6.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 4. 7.
  Ramavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Tyresö kommun

Informationsärenden

 1. 8.
  Vårdkostnader per kommun
 2. 9.
  Patientnämndens årsrapport 2011
 3. 10.
  Förvaltningen informerar
 4. 11.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 5. 12.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 6. 13.
  Övriga frågor