Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 13 mars 2012

Dag:
Tisdag den 13 mars 2012
Tid:
13:00 Gruppmöten
13.45 Sammanträde
Plats:
Fittja vårdcentral, Fittjavägen 9, Norsborg

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 4.
  Förslag till uppsägning av vårdavtal om logopedverksamhet
 2. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 3. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna en ansökan inom specialiserad ögonsjukvård
 4. 7.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagom ersättning för sjukgymnastik (Sekretess)
 5. 8.
  Avtal om basgeriatrisk vård m.m. och avtal om specialiserad palliativ vård i öppen och sluten vårdform samt avancerad öppenvård i hemmet för befolkningen i kommunerna Nykvarn, Salem och Södertälje
 6. 9.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilt boende för äldre
 7. 10.
  Förslag till upphörande av tilläggsavtal för Dalarö BVC
 8. 11.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtalet med Danviks vårdcentral

Informationsärenden

 1. 12.
  Uppföljning av språktolksavtalen
 2. 13.
  Socioekonomiska faktorer
 3. 14.
  Patientnämndsärende gällande bristande samverkan
 4. 15.
  Förvaltningen informerar
 5. 16.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 6. 17.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 7. 18.
  Övriga frågor