Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 31 januari 2012

Dag:
Tisdag den 31 januari 2012
Tid:
14.00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden
Tilläggsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beslutsärenden

 1. 4.
  Handlingsplan för Sjukvårdsstyrelse Söder 2012
 2. 5.
  Studiebesök på Fittja vårdcentral den 13 mars

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 6.
  Förslag att godkänna begäran om förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom barn- och ungdomstandvård
 2. 7.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 8.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik (Sekretess)

Informationsärenden

 1. 9.
  Information om flerårsavtalen med akutsjukhusen
 2. 10.
  Skrivelsen från S: Geografisk redovisning av vårdetableringar
 3. 11.
  Förvaltningen informerar
 4. 12.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 5. 13.
  Övriga frågor

Tilläggsärenden

 1. 14.
  Avtal om specialiserad palliativ sluten vård och avancerad sjukvård i hemmet för befolkningen i vissa kommuner i södra länet