Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 9 januari 2012

Dag:
Måndag den 9 januari 2012
Tid:
14.00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Adjungering till sjukvårdsstyrelsernas sammanträden 2012-2014
 2. 4.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
 3. 5.
  Uppföljning av handlingsplan 2011

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 6.
  Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Botkyrka

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
 2. 8.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet hudsjukvård
 3. 9.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 4. 10.
  Ramavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Värmdö kommun

Informationsärenden

 1. 11.
  Information om Folkhälsorapport 2011
 2. 12.
  Redovisning av rapport om Hamnen - mottagning för barn, unga och föräldrar i Värmdö
 3. 13.
  Sjukvårdsstyrelsens handlingsplan 2012
 4. 14.
  Förvaltningen informerar
 5. 15.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 6. 16.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 7. 17.
  Övriga frågor