Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 20 november 2012

Dag:
Tisdag den 11 december 2012
Tid:
14.00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
 2. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 3. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi och öron-, näsa-, halssjukvård
 4. 7.
  Avtal med Huddinge kommun om Huddinge ungdomsmottagning

Informationsärenden

 1. 8.
  Vård för personer som vistas i Sverige utan tillstånd
 2. 9.
  Bedömning av vårdgivares finansiella och ekonomiska ställning vid ansökan om medgivande till att starta verksamhet (vårdval)
 3. 10.
  Förvaltningen informerar
 4. 11.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 5. 12.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 6. 13.
  Övriga frågor