Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 23 november 2010

Dag:
Tisdag den 23 november 2010
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
 5. 5.
  Sjukvårdsstyrelsernas gemensamma konferens den 29 november

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för logopedi
 2. 7.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 8.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Vendelsögården i Haninge

Informationsärenden

 1. 9.
  Yttrande över reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Botkyrka
 2. 10.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 3. 11.
  Information från förvaltningen
 4. 12.
  Övriga frågor