Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 5 oktober 2010

Dag:
Tisdag den 5 oktober 2010
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Anmälningsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Delårsuppföljning 2010 - privata specialister och sjukgymnaster

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för fotsjukvård
 2. 7.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 8.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 4. 9.
  Förslag till beslut om att inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 5. 10.
  Avtal läkarinsatser i särskilt boende för äldre, Rudans korttidsboende i Haninge

Informationsärenden

 1. 11.
  Årsredovisningar 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö
 2. 12.
  Avslutande rapport från Samordningsförbundet Haninge och hantering av ackumulerat överskott
 3. 13.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 4. 14.
  Information från förvaltningen
 5. 15.
  Övriga frågor