Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 24 augusti 2010

Dag:
Tisdag den 24 augusti 2010
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag till godkännande respektive avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, fotsjukvård samt läkarinsatser i särskilt boende för äldre
 2. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård samt information om avauktorisering
 3. 7.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 4. 8.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)

Informationsärenden

 1. 9.
  Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården
 2. 10.
  Rutiner och ansvar för omhändertagande av avlidna, delrapport
 3. 11.
  Avtalsuppföljning 2009 Logopedi, hörsel-, syn- och ortopedtekniska hjälpmedel
 4. 12.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 5. 13.
  Information från förvaltningen
 6. 14.
  Övriga frågor