Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 1 juni 2010

Dag:
Tisdag den 1 juni 2010
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag till bifall av begäran om förtida upphörande av avtal inom allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 6.
  Förslag till bifall av begäran om förtida upphörande av avtal inom specialisttandvård för barn och ungdomar
 3. 7.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 4. 8.
  Avtal med Nynäs Vård AB om geriatrik m.m., avancerad hemsjukvård (ASIH), primärvårdsrehabilitering inklusive stroketeam för befolkningen i Nynäshamns kommun och hälso- och sjukvårdsinsatsertill de boende på LSS-boendet Ösmohemmet samt förlängning av projekt Minnesenheten

Informationsärenden

 1. 9.
  Avtalsuppföljningar 2009 ASIH och Geriatrik
 2. 10.
  Avtalsuppföljning 2009 Husläkarmottagningar
 3. 11.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 4. 12.
  Information från förvaltningen
 5. 13.
  Övriga frågor