Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 10 maj 2010

Dag:
Måndag den 10 maj 2010
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Anmälningsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag till avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för fotsjukvård
 2. 6.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Nynäshamns kommun
 3. 7.
  Tilläggsavtal avseende filialmottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, respektive barnavårdscentral, i Sorunda, Nynäshamns kommun

Anmälningsärenden

 1. 8.
  Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning – privata specialister och sjukgymnaster 2009

Informationsärenden

 1. 9.
  Utvärdering av Hälsosamtal för 75-åringar 2009
 2. 10.
  Projektet Hälsokommunikatörer i Stockholms län
 3. 11.
  Lägesrapport från projektet Fritt val av hjälpmedel
 4. 12.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 5. 13.
  Information från förvaltningen
 6. 14.
  Övriga frågor