Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 12 april 2010

Dag:
Måndag den 12 april 2010
Tid:
14:00
Plats:
Gustavsbergs vårdcentral, Odelbergs väg 19,
Gustavsberg

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisering av mottagning för mödrahälsovård
 2. 6.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 7.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering

Informationsärenden

 1. 8.
  Uppföljning 2009 – Vårdval läkarinsatser i särskilda boenden för äldre i södra länet
 2. 9.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 3. 10.
  Information från förvaltningen
 4. 11.
  Övriga frågor