Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 9 mars 2010

Dag:
Tisdag den 9 mars 2010
Tid:
14:00
Plats:
Sessionssalen, Nacka Närsjukhus,
Lasarettsvägen 4, Nacka

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
 5. 5.
  Studiebesök Gustavsbergs vårdcentral den 12 april 2010
 6. 6.
  Rapport från sjukvårdsstyrelsens studieresa till Region Skåne 5-6 oktober 2009
 7. 7.
  Dialogmöten med ungdomar i Haninge, Botkyrka och Nynäshamn
 8. 8.
  Svar på skrivelse från Raymond Wigg (MP) samt S- och V-ledamöterna om Äldreteamet i Huddinge
 9. 9.
  Svar på skrivelse från Pia Ortiz-Venegas (V) om oönskade graviditeter hos unga i Salem

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 10.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 11.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 12.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 4. 13.
  Förslag till förtida upphörande av avtal och auktorisation med Vita Vård AB gällande husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och barnavårdscentral
 5. 14.
  Tilläggsavtal med Proxima Närsjukvård AB om filialmottagningar för barnavårdscentral och husläkarmottagning i Hölö och Mölnbo
 6. 15.
  Förlängning av avtal om vuxenpsykiatrisk vård i Södertälje, Salem och Nykvarn

Informationsärenden

 1. 16.
  Förlängning av avtal om vuxenpsykiatrisk vård i Södra Stockholm och sluten vård Psykiatri Sydöst
 2. 17.
  Förlängning av avtal om vuxenpsykiatrisk vård i Sydväst
 3. 18.
  Avtal 2010-2011 avseende geriatrisk vård vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 4. 19.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 5. 20.
  Information från förvaltningen
 6. 21.
  Övriga frågor