Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 2 februari 2010

Dag:
Tisdag den 2 februari 2010
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
 5. 5.
  Studiebesök Habiliteringscenter Nacka den 9 mars 2010

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 6.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 7.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av specialisttandvård för barn och ungdomar
 3. 8.
  Avtal om basgeriatrisk vård m.m. och avtal om specialiserad palliativ vård i öppen och sluten vårdform samt avancerad öppenvård i hemmet (ASiH) för befolkningen i kommunerna Nykvarn, Salem och Södertälje

Informationsärenden

 1. 9.
  Öppna jämförelser och rankning
 2. 10.
  Övergång från barn- och ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatri
 3. 11.
  Uppföljning av asylsjukvården
 4. 12.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 5. 13.
  Information från förvaltningen
 6. 14.
  Övriga frågor