Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 12 januari 2010

Dag:
Tisdag den 12 januari 2010
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden
Tilläggsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
 5. 5.
  Handlingsplan Sjukvårdsstyrelse Söder 2010

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 6.
  Yttrande över remiss: Utredning av ett eventuellt samgående mellan Samordningsförbundet Botkyrka och Huddinge samt utvidgning med Salems kommun

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 7.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisering av mottagningar för logopedverksamhet

Informationsärenden

 1. 8.
  Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet Östra Södertörn
 2. 9.
  Uppföljning av rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
 3. 10.
  Yttrande över revisorernas rapport om landstingets samverkan med kommunerna inom vård och omsorg
 4. 11.
  Avtal om specialiserad palliativ vård i öppen och sluten vårdform samt avancerad öppenvård i hemmet (ASiH) för befolkningen i Botkyrka kommun, Huddinge kommun samt Stockholms stadsdelar Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö
 5. 12.
  Avtal om specialiserad palliativ vård i öppen och sluten vårdform samt avancerad öppenvård i hemmet (ASIH) för befolkningen i stadsdelarna Södermalm och Östermalm samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö
 6. 13.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 7. 14.
  Information från förvaltningen
 8. 15.
  Övriga frågor

Tilläggsärenden

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 16.
  Budgeteringsnorm för Landstingets andel i samordningsförbunden samt Budget 2010 och 2011 för Samordningsförbunden som finns i länet