Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 7 november 2011

Dag:
Måndag den 7 november 2011
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beslutsärenden

 1. 4.
  Sammanträdestider 2012

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag till godkännande av två ansökningar om auktorisation av läkarinsatser i särskilt boende för äldre samt förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för logopedi
 2. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 7.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av tandregleringsvård för barn och ungdomar
 4. 8.
  Förslag till godkännande av auktorisation för vårdgivare inom somatisk specialistvård
 5. 9.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 6. 10.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 7. 11.
  Ramavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och kommunerna Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 12.
  Budget 2012-2014 för länets samordningsförbund och tvåpartssamverkan enligt Finsam

Informationsärenden

 1. 13.
  Information om psykiatrin
 2. 14.
  Förvaltningen informerar
 3. 15.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 4. 16.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 5. 17.
  Övriga frågor