Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 10 oktober 2011

Dag:
Måndag den 10 oktober 2011
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
 4. 4.
  Val av representanter till samverkansmöten med kommuner i södra länet

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag till godkännande av fyra ansökningar om auktorisation av mottagning för fotsjukvård
 2. 6.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtal för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 7.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 8.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 5. 9.
  Ramavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun
 6. 10.
  Ramavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Huddinge kommun

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 11.
  Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn
 2. 12.
  Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Informationsärenden

 1. 13.
  Tandhälsorapport 2010
 2. 14.
  Information om ersättningssystemet för husläkarmottagningar
 3. 15.
  Information om patientsäkerhetsarbetet
 4. 16.
  Förvaltningen informerar
 5. 17.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 6. 18.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 7. 19.
  Övriga frågor