Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 7 juni 2011

Dag:
Tisdag den 7 juni 2011
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beslutsärenden

 1. 4.
  Studiebesök Geriatriska kliniken och Internetpsykiatrienheten, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, den 5 september

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag till godkännande av auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Informationsärenden

 1. 6.
  Patientnämndens årsrapport 2010
 2. 7.
  Vårdkostnader per kommun
 3. 8.
  Uppföljning av husläkarmottagningar i södra länet 2010
 4. 9.
  Uppföljning av MVC, BVC och Ungdomsmottagningarna 2010
 5. 10.
  Förvaltningen informerar
 6. 11.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 7. 12.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 8. 13.
  Övriga frågor