Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 29 mars 2011

Dag:
Tisdag den 29 mars 2011
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beslutsärenden

 1. 4.
  Val av representanter till samverkansmöten med kommunerna i södra länet

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag till avslag av ansökningar om auktorisation av mottagningar för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 2. 6.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 3. 7.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Båthöjden Plaza, Nacka
 4. 8.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Skutan vård- och omsorgsboende, Huddinge

Informationsärenden

 1. 9.
  Implementering av policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende
 2. 10.
  Information om Vårdval och Regelbok för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 3. 11.
  Information om Vårdguiden
 4. 12.
  Förvaltningen informerar
 5. 13.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 6. 14.
  Övriga frågor