Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 22 februari 2011

Dag:
Tisdag den 22 februari 2011
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beslutsärenden

 1. 4.
  Handlingsplan 2011 för Sjukvårdsstyrelse Söder
 2. 5.
  Studiebesök PRIMA barn- och ungdomspsykiatri Handen
 3. 6.
  Val till representanter i samverkansmöten med kommunerna i södra länet
 4. 7.
  Val av ledamot i Botkyrka folkhälsokommitté

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 8.
  Vårdavtal psykiatrisk vård för vuxna 2011, Stockholms läns sjukvårdsområde

Informationsärenden

 1. 9.
  Revisorernas rapport Patientströmmar vid behov av akut sjukvård för barn
 2. 10.
  Information om Nestor FoU-center, forskning och utveckling med äldre i fokus
 3. 11.
  Förvaltningen informerar
 4. 12.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 5. 13.
  Övriga frågor