Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 1 februari 2011

Dag:
Tisdag den 1 februari 2011
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Inledning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beslutsärenden

 1. 5.
  Sammanträdestider 2011
 2. 6.
  Kommande handlingsplan 2011 för Sjukvårdsstyrelse Söder
 3. 7.
  Kommande val till representanter i samverkansmöten med kommunerna i södra länet

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 8.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och ansökan om auktorisation av mottagning för fotsjukvård
 2. 9.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 10.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 4. 11.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag om ersättning för sjukgymnastik (Sekretess)

Informationsärenden

 1. 12.
  Förvaltningen informerar
 2. 13.
  Förslag till regelböcker och allmänna villkor
 3. 14.
  Delegation av beslutsrätt till sjukvårdsutskott samt arbetsordning för sjukvårdsutskott, sjukvårdsstyrelser och programberedningar
 4. 15.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 5. 16.
  Övriga frågor