Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 22 oktober 2012

Dag:
Måndag den 22 oktober 2012
Tid:
14.00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beslutsärenden

 1. 4.
  Sammanträdestider 2013

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 2. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad palliativ vård
 3. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård
 4. 8.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av vårdvalsavtal om specialiserad gynekologisk vård
 5. 9.
  Avtal om läkarinsatser i särskilda boenden för äldre efter omval

Informationsärenden

 1. 10.
  Uppföljningar av förbrukningshjälpmedel och hörselrehabilitering
 2. 11.
  Förvaltningen informerar
 3. 12.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 4. 13.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 5. 14.
  Övriga frågor