Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 7 november 2013


Dag:
Torsdag den 7 november 2013
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landingshuset

Dagordning

 • 1.

  Öppnande av mötet och upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Kommunsamverkan

Beslutsärenden

 • 6.

  Sammanträdestider för Sjukvårdsstyrelse Norr 2014

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik, logopedi och primärvårdsrehabilitering

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsomådet fotsjukvård

 • 9.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 10.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena ortopedi och handkirurgi

Informationsärenden

 • 11.

  Uppföljning av MVC och BVC 2012

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor