Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 7 mars 2013


Dag:
Torsdag den 7 mars 2013
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Öppnande av mötet och upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 6.

  Förslag att e nligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom ögonsjukvård och öron- , näsa-, halssjukvård

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård

 • 9.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet logopedi

 • 10.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet barnavårdcentral

Informationsärenden

 • 11.

  Geriatrikfrågor – avtalsenlig uppföljning 2012, avtal 2013 och vårdkartan

 • 12.

  Rapport om samverkan mellan kommun- och landstingsfinansierade verksamheter i Täby kommun

 • 13.

  Förvaltningen informerar

 • 14.

  Övriga frågor