Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 31 januari 2013


Dag:
Torsdag den 31 januari 2013
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Öppnande av mötet och upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Kommunsamverkan

Beslutsärenden

 • 6.

  Uppföljning av handlingsplan 2012 för Sjukvårdsstyrelse Norr

 • 7.

  Handlingsplan 2013 för Sjukvårdsstyrelse Norr

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområde öron-, näsa-, halssjukvård

 • 9.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik och logopedi

 • 10.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning/mödravårdscentral och avslå ansökningar inom vårdvalsområdena husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt fotsjukvård

Informationsärenden

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor