Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 26 september 2013


Dag:
Torsdag den 26 september 2013
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Öppnande av mötet och upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

Informationsärenden

 • 7.

  Uppföljning av kostnadsutvecklingen för vårdval logopedi

 • 8.

  Patientnämndens årsrapport 2012

 • 9.

  Uppföljning av barn- och ungdomspsykiatri

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor