Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 12 december 2013


Dag:
Torsdag den 12 december 2013
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Öppnande av mötet och upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Kommunsamverkan

Beslutsärenden

 • 6.

  Handlingsplan 2014 för Sjukvårdsstyrelse Norr

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård och att avslå ansökningar inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

 • 9.

  Förslag till beslut att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lag om e rsättning för sjukgymnastik

 • 10.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena allergologi och ortopedi

 • 11.

  Grunda vtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Vallentuna kommun

Informationsärenden

 • 12.

  Information om vårdval ortopedi och handkirurgi

 • 13.

  Förvaltningen informerar

 • 14.

  Övriga frågor