Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 19 december 2012

Dag:
Onsdag den 19 december 2012
Tid:
13:00 Jultallrik
14:00 Sammanträde
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll
 4. 4.
  Planering av verksamhet 2013

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet
 2. 6.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 4. 8.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 5. 9.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 6. 10.
  Förslag att godkänna tilläggsavtal om filialmottagning för primärvårdsrehabilitering

Informationsärenden

 1. 11.
  Rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsmiljarden
 2. 12.
  Avtalsuppföljning av förbrukningshjälpmedel
 3. 13.
  Vård för personer som vistas i Sverige utan tillstånd
 4. 14.
  Förvaltningen informerar
 5. 15.
  Övriga frågor