Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 22 november 2012

Dag:
Torsdag den 22 november 2012
Tid:
9.30 på Jakobsbergs vårdcentral
14:00 Sammanträde
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Sjukvårdsstyrelsens sammanträdestider 2013

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdena barnavårdscentral, barnmorskemottagning, husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och logopedverksamhet samt avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
 2. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 3. 7.
  Ändring av grundavtal för samverkan med Sigtuna kommun

Informationsärenden

 1. 8.
  Förvaltningen informerar
 2. 9.
  Övriga frågor