Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 25 oktober 2012

Dag:
Torsdag den 25 oktober 2012
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem villkorligt godkänna ansökan respektive avslå ansökningar inom vårdvalsområdena husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och mödravårdscentral
 2. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 3. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 4. 7.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 5. 8.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 6. 9.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi, ögonsjukvård och öron-, näsa-, halssjukvård
 7. 10.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre efter omval
 8. 11.
  Grundavtal för samverkan med Sundbybergs stad

Informationsärenden

 1. 12.
  Uppföljning av vuxenpsykiatri och beroendevård 2011
 2. 13.
  Uppföljning av fotsjukvård
 3. 14.
  Rapport från konferens om ”Nationell tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning”
 4. 15.
  Förvaltningen informerar
 5. 16.
  Övriga frågor