Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 16 augusti 2012

Dag:
Torsdag den 16 augusti 2012
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
 2. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 3. 6.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 7.
  Avtal om läkarinsatser i särskilda boenden för äldre
 5. 8.
  Förnyat Grundavtal för samverkan med Täby kommun

Informationsärenden

 1. 9.
  Uppföljning av barn- och ungdomspsykiatrin 2011
 2. 10.
  Uppföljning av privata specialister och sjukgymnaster 2011
 3. 11.
  TioHundra – information och diskussion
 4. 12.
  Förvaltningen informerar
 5. 13.
  Övriga frågor