Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 7 juni 2012

Dag:
Torsdag den 7 juni 2012
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 2. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom gynekologi
 3. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan från sökanden inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 4. 7.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende allmän barn- och ungdomstandvård
 5. 8.
  Förslag till förnyade grundavtal för samverkan med Österåkers och Upplands Väsby kommuner

Informationsärenden

 1. 9.
  Uppföljning av ungdomsmottagningar 2011
 2. 10.
  Uppföljning av mödravårdscentraler (MVC) 2011
 3. 11.
  Uppföljning av husläkarmottagningar 2011
 4. 12.
  Förvaltningen informerar
 5. 13.
  Övriga frågor
 6. Riktlinjer för Sjukvårdsstyrelse Norrs kommunsamverkansmöten