Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 16 december 2010

Dag:
Torsdag den 16 december 2010
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Uppföljning av styrelsens handlingsplan för 2010

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 5.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för logopedi och mottagning för fotsjukvård
 3. 7.
  Avtal med Upplands Väsby kommun om ungdomsmottagning i Upplands Väsby
 4. 8.
  Förslag till avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Informationsärenden

 1. 9.
  Yttrande över revisorernas rapport "Rapport 05/2010 Problem i vårdens gränssnitt för äldre med sammansatta vårdbehov"
 2. 10.
  Förvaltningen informerar
 3. 11.
  Övriga frågor