Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 10 maj 2012 samt studiebesök på Jakobsbergs sjukhus

Dag:
Torsdag den 10 maj 2012
Tid:
10.00 Studiebesök på Jakobsbergsgeriatriken, Jakobsbergs sjukhus
14:00 Sammanträde
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 4.
  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet logopedi
 2. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan från sökanden inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 3. 6.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande från Nikilis medicinsk fotvård av avtal avseende verksamhet i Djursholm
 4. 7.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilt boende för äldre
 5. 8.
  Grundavtal för samverkan med Sollentuna och Danderyds kommuner

Informationsärenden

 1. 9.
  Uppföljning av barnavårdscentraler (BVC) 2011
 2. 10.
  Uppföljning av barn- och ungdomsmedicinska mottagningar 2011
 3. 11.
  Uppföljning av geriatrik, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och specialiserad palliativ slutenvård 2011
 4. 12.
  Information om Vårdval Stockholm
 5. 13.
  Förvaltningen informerar
 6. 14.
  Övriga frågor