Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 25 november 2010

Dag:
Torsdag den 25 november 2010
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Sjukvårdsstyrelsernas gemensamma konferens 2010-11-29

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 5.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för fotsjukvård
 3. 7.
  Förslag till förtida upphörande av fotsjukvårdsavtal och auktorisation
 4. 8.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av vårdavtal för Västra Skogens vårdcentral och Ulriksdals vårdcentral

Informationsärenden

 1. 9.
  Landstingsrevisorernas rapport 05/2010 – Problem i vårdens gränssnitt för äldre med sammansatta vårdbehov
 2. 10.
  Förvaltningen informerar
 3. 11.
  Övriga frågor