Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 3 juni 2010

Dag:
Torsdag den 3 juni 2010
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 4.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (Sekretess)
 2. 5.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt läkarinsatser i särskilda boenden för äldre
 3. 6.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 7.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av specialisttandvård för barn och ungdomar

Informationsärenden

 1. 8.
  Vårdval inom tandvården
 2. 9.
  FoU Äldre-enheter i norra länet
 3. 10.
  Årlig avtalsuppföljning av husläkarmottagningar
 4. 11.
  Förvaltningen informerar
 5. 12.
  Övriga frågor