Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 6 maj 2010

Dag:
Torsdag den 6 maj 2010
Tid:
14:00
Plats:
Mötesrum Smeden, Hälso- och sjukvårdsförvalningen,
Hantverkargatan 11 B, Stockholm

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Anmälningsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 4.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 2. 5.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 6.
  Förslag till avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, fotsjukvård och barnhälsovård
 4. 7.
  Förtida upphörande av avtal med Sinekur Läkarkonsult AB angående Familjeläkarmottagningen i Järfälla

Anmälningsärenden

 1. 8.
  Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning - privata specialister och sjukgymnaster 2009

Informationsärenden

 1. 9.
  Patientnämndens årsrapport
 2. 10.
  Förvaltningen informerar
 3. 11.
  Övriga frågor