Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 15 april 2010

Dag:
Torsdag den 15 april 2010
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll
 4. 4.
  Styrelsens sammanträde den 6 maj- eventuell ändring av datum

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 5.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 6.
  Förslag till godkännande respektive avslag av ansökan om auktorisering av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt fotsjukvård
 3. 7.
  Avauktorisering och förtida upphörande av avtal samt nytecknande av avtal - läkarinsatser i särskilda boenden för äldre
 4. 8.
  Förslag till beslut om att inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 5. 9.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS)

Informationsärenden

 1. 10.
  Utvärdering av hälsosamtal för 75-åringar
 2. 11.
  Uppföljning 2009 - Vårdval läkarinsatser i särskilda boenden för äldre i norra länet
 3. 12.
  Avtalet om barnhospice
 4. 13.
  Förvaltningen informerar
 5. 14.
  Övriga frågor