Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 4 februari 2010

Dag:
Torsdag den 4 februari 2010
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 4.
  Förslag till avslag av ansökan om auktorisering av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 2. 5.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 6.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 7.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilt boende för äldre
 5. 8.
  Förslag till förtida upphörande av BVC-avtal och auktorisation

Informationsärenden

 1. 9.
  Uppföljning av rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
 2. 10.
  Förvaltningen informerar
 3. 11.
  Övriga frågor