Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 19 april 2012

Dag:
Torsdag den 19 april 2012
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Studiebesök på Jakobsbergsgeriatriken 10 maj

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 5.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS)
 2. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom öron- näsa- halssjukvård
 3. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar från sökande inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

Informationsärenden

 1. 9.
  Sjukvårdskostnadernas fördelning över länet 2011
 2. 10.
  Patientnämndens årsrapport 2011
 3. 11.
  Förvaltningen informerar
 4. 12.
  Övriga frågor