Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 8 december 2011

Dag:
Torsdag den 8 december 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 4.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 2. 5.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för fotsjukvård
 4. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna auktorisationsansökningar från vårdgivare inom somatisk specialistvård
 5. 8.
  Förnyat Grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Järfälla kommun

Informationsärenden

 1. 9.
  Uppföljning av husläkarmottagningar
 2. 10.
  Uppföljning av fotsjukvård
 3. 11.
  Förvaltningen informerar
 4. 12.
  Övriga frågor