Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 12 oktober 2011

Dag:
Onsdag den 12 oktober 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 4.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 5.
  Förslag till godkännande respektive villkorligt godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för fotsjukvård samt förslag till avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för fotsjukvård
 3. 6.
  Avtal om läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Ektorpsgården samt Odinslunds äldreboende
 4. 7.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtal för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård

Informationsärenden

 1. 8.
  Tandhälsorapporten 2010
 2. 9.
  Patientsäkerhet
 3. 10.
  Förvaltningen informerar
 4. 11.
  Övriga frågor