Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 8 september 2011 samt studiebesök på Rissne vårdcentral

Dag:
Torsdag den 8 september 2011
Tid:
10:00 Studiebesök på Rissne vårdcentral,
Rissne torg 3, Sundbyberg
14:00 Sammanträde
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 4.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 2. 5.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 7.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för logopedi och förslag till villkorligt godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Informationsärenden

 1. 8.
  Uppföljning av rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
 2. 9.
  Höstens kommunsamverkanskonferenser
 3. 10.
  Förvaltningen informerar
 4. 11.
  Övriga frågor