Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 18 augusti 2011

Dag:
Torsdag den 18 augusti 2011
Tid:
15:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 4.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 2. 5.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 7.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för barnhälsovård respektive logopedverksamhet samt förslag till avslag av ansökningar om auktorisation av mottagningar för fotsjukvård

Informationsärenden

 1. 8.
  Patientnämndens årsrapport 2010
 2. 9.
  Förvaltningen informerar
 3. 10.
  Övriga frågor