Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 9 juni 2011

Dag:
Torsdag den 9 juni 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till tre samverkanskonferenser med de 13 kommunerna i Norra länet

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 5.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 6.
  Förslag till avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 3. 7.
  Förslag till avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 4. 8.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtal för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård

Informationsärenden

 1. 9.
  Uppföljning av ungdomsmottagningar 2010
 2. 10.
  Uppföljning av husläkarmottagningar 2010
 3. 11.
  Strama Stockholm – samverkan mot antibiotikaresistens
 4. 12.
  Förvaltningen informerar
 5. 13.
  Övriga frågor