Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 12 maj 2011

Dag:
Torsdag den 12 maj 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Anmälningsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 4.
  Förslag till beslut om att inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 5.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)
 3. 6.
  Förslag till godkännande respektive avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 4. 7.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård samt förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtal

Anmälningsärenden

 1. 8.
  Uppföljning av privata specialister och sjukgymnaster 2010

Informationsärenden

 1. 9.
  Uppföljning av mödravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentraler (BVC) samt Regelböcker för MVC och BVC 2011
 2. 10.
  Vårdguiden
 3. 11.
  Information om den nya programberedningen för e-hälsa och öppna jämförelser
 4. 12.
  Vårdkostnader per kommun
 5. 13.
  Förvaltningen informerar
 6. 14.
  Övriga frågor
 7. Komplettering av listan över styrelsens kommunsamverkansrepresentanter