Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 31 mars 2011

Dag:
Torsdag den 31 mars 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Styrelsens kommunsamverkansrepresentanter
 2. 5.
  Styrelsens handlingsplan 2011

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 6.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 7.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 8.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för fotsjukvård respektive avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Informationsärenden

 1. 9.
  Regelbok för logopedverksamhet 2011
 2. 10.
  Lägesrapport kommunsamverkan
 3. 11.
  Vårdguiden
 4. 12.
  Förvaltningen informerar
 5. 13.
  Övriga frågor