Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 24 februari 2011

Dag:
Torsdag den 24 februari 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Datum för sjukvårdsstyrelsens sammanträde i oktober 2011

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 5.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 6.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 7.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för fotsjukvård
 4. 8.
  Vårdavtal psykiatrisk vård för vuxna 2011, Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Nordväst

Informationsärenden

 1. 9.
  Regelbok för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2011
 2. 10.
  Landstingsrevisorernas rapport "Patientströmmar vid behov av akut sjukvård för barn"
 3. 11.
  Styrelsens handlingsplan 2011- diskussion inför beslut den 31 mars
 4. 12.
  Förvaltningen informerar
 5. 13.
  Övriga frågor
 6. Gemensam styrelsekonferens under hösten 2011
 7. Studiebesök 2011